Additieven

Additieven worden toegevoegd om de prestaties en de kwaliteit van de brandstof te verbeteren of om (toekomstige) problemen te voorkomen. Weet dat de kwaliteit van de additieven een invloed heeft op de prijs van de brandstof! Brandstoffen met kwaliteitsadditieven en werkzame bestanddelen zijn duurder maar realiseren op termijn vaak significante besparingen. We verduidelijken hieronder de 2 meest gebruikte additieven nl. 'Antivries' en 'Acticide CMG'.

Antivries

Bij koud weer en vorst worden olieachtige vloeistoffen vaak stroperig met problemen tot gevolg (uitvallen, startproblemen, verstopte filters, ...). Een antistollingsadditief is noodzakelijk bij alle bovengrondse tanks en bij alle tanks waar de aan- en afvoerleidingen buiten en bovengronds liggen. Het additief wordt vóór de levering in de tank gegoten in een dosering van 250ml per 1000l brandstof. Hierdoor wordt de brandstof in de tank gevrijwaard van vorst bij temperaturen tot -20°C.

Acticide CMG

De acticide fuelconditioner is een zeer actief breedspectrum biocide en is aan te raden ter voorkoming en/of bestrijding van bacteriën, gisten en schimmels in alle soorten brandstoffen zoals diesel, gasolie, huisbrandolie en petroleum. Het geeft bescherming aan de brandstof en is bovendien zeer werkzaam in de waterfase.

Wat is de oorzaak van de bacteriële vervuiling?

Bij de hedendaagse moderne motoren maakt men gebruik van de brandstof om het injectiesysteem te koelen, dit met gevolg dat er warme brandstof teruggevoerd wordt naar de brandstoftank. Hierdoor wordt de temperatuur in de brandstoftank verhoogd, wat condensvorming veroorzaakt. Dit maakt, samen met het bio-component (wat sinds 1 januari 2008 aan de dieselbrandstof wordt toegevoegd), van uw brandstoftank een ideale voedingsbodem voor micro-organismen (bacteriën, schimmels en gisten).

Waarom ACTICIDE CMG?

Bacteriële problemen in de dieselbrandstof (EN590) bij vrachtwagens, landbouwmachines en tankstations zijn tegenwoordig een regelmatig voorkomend probleem, met de volgende ongemakken. Het versnelt verstoppen van de brandstoffilters en in het ergste geval ontwikkeling van anaerobe bacteriën (SRB’s) die verantwoordelijk zijn voor corrosie op de verstuivers en/of brandstofpomp.